facebook

Firma Carport Sp. z o.o. informuje, że używa na stronach aukcyjnych technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Informujemy, że wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu.

  • English
  • Polski
  • Russian

FAQ najczęstsze pytania

Gdzie mieści się siedziba Domu Aukcyjnego CarPort-aukcje samochodowe i czy ma inne oddziały w Polsce?

Siedziba Spółki mieści się w Baranowie k/Poznania, przy ul. Budowlanych 7, wjazd od ul. Wichrowej (blisko trasy A2 i w pobliżu Poznańskiej Giełdy Samochodowej). Tylko niewielka część sprzedawanych pojazdów znajduje się w siedzibie. Zazwyczaj pojazdy znajdują się w lokalizacjach na terenie kraju wskazanych w opisie aukcji.

Kto może kupować pojazdy na licytacjach CarPort -aukcje samochodowe?

Uczestnikiem licytacji może być każdy, kto pomyślnie przeszedł proces rejestracji, został dopuszczony do aukcji i opłacił opłatę aktywacyjną. Mogą to być zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne. Jednak osoby fizyczne nie mają dostępu do aukcji przeznaczonych wyłącznie dla podmiotów gospodarczych (aukcje oznaczone jako B2B).

Czy do udziału w licytacjach wymagana jest wpłata wadium, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Nie ma obowiązku wpłaty wadium-warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w licytacji jest prawidłowa rejestracja poprzez witrynę internetową www.uszkodzone.car-port.pl i opłacenie opłaty aktywacyjnej. Rejestracja jest jednorazowa i umożliwia dostęp do wszystkich aukcji zgodnie z Państwa statusem.

Jak przebiega rejestracja na portalu?

Poprawna rejestracja na portalu aukcyjnym www.car-port.pl składa się z dwóch etapów: Etap 1: Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce ZAREJESTRUJ SIĘ. Etap 2: Przesłanie na adres rejestracja@car-port.pl: - w przypadku osoby fizycznej skanu dowodu osobistego oraz podanie numeru NIP - w przypadku firmy skanów aktualnych dokumentów rejestrowych firmy: NIP, REGON, KRS (lub wpis do EDG) oraz skanu dowodu osobistego osoby licytującej w imieniu firmy. UWAGA! Dokumenty rejestrowe muszą być przesłane z adresu e-mail podanego przy rejestracji. Po weryfikacji przesłanych przez Państwa dokumentów otrzymacie Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji. Etap 3: Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest wykupienie Abonamentu (patrz punkt 5)

Czy rejestracja na portalu jest bezpłatna?

Rejestracja w serwisie aukcyjnym CarPort jest bezpłatna. Dostęp do aukcji będzie możliwy po opłaceniu opłaty aktywacyjnej. Opłata aktywująca dostęp do aukcji dla Nabywcy - 1 miesiąc ………………………………………….............................…89,00 PLN - 3 miesiące ………………………………………........................… 243,00 PLN - 6 miesięcy ………………………………………….......................... 454,00 PLN - 12 miesięcy …………………………………………........................ 854,00 PLN Dla Państwa wygody wprowadziliśmy możliwość dokonywania wpłat aktywacyjnych i opłat aukcyjnych w systemie szybkich płatności za pomocą zakładki OPŁATY.

Czy licytowane pojazdy są sprawne technicznie?

Do każdego pojazdu jest załączona ocena stanu technicznego (wycena) opracowana przez niezależnych wykwalifikowanych specjalistów lub rzeczoznawców z zastosowaniem najlepszej ich wiedzy i posiadanych kompetencji. Wycena jest podstawowym źródłem informacji na temat stanu technicznego pojazdu i znajduje się w zakładce OPIS/WYCENA.

Czy mogę obejrzeć pojazd przed przystąpieniem do licytacji?

Pojazdy oferowane są na aukcji wg stanu opisanego na portalu www.uszkodzone.car-port.pl. Oględziny osobiste nie są możliwe.

Jak działa licytacja?

Pojazdy licytować można na dwa sposoby: Bezpośrednie licytowanie przy użyciu przycisków 100, 200, 500, 1000, 2000: - uczestnik klika na przycisk, do którego przypisana jest odpowiednia kwota podbicia, - system otwiera nowe okno z prośbą o potwierdzenie oferowanej kwoty całkowitej (kwota wyjściowa + podbicie), - po akceptacji system przyjmuje ofertę uczestnika – tu uwaga – może się zdarzyć, że w międzyczasie za sprawą podbić innych uczestników aktualna cena za pojazd przewyższy ofertę wysyłaną przez uczestnika - w takim przypadku oferta nie zostanie przyjęta. Licytowanie przy użyciu automatu (powierzenie licytacji snajperowi): - uczestnik wprowadza ręcznie maksymalną kwotę, do której chce licytować dany pojazd i klika USTAW, - jeśli uczestnik nie prowadzi w danej licytacji to automat wysyła ofertę w imieniu uczestnika (pod warunkiem, że ustawiona w automacie kwota jest wyższa od aktualnej ceny pojazdu o co najmniej 100), - uczestnik w każdej chwili może wyłączyć automat wprowadzając kwotę „0” (zero), przy czym należy pamiętać, że usunięcie automatu nie cofa wysłanych w ten sposób podbić. Podbicia wykonane przez automat są w historii podbić specjalnie oznaczone: - oznaczenie „(a)” przy nazwie uczestnika oznacza, że dane podbicie zostało wykonane przez automat, - po najechaniu na konkretne podbicie dokonane przez automat pojawia się informacja „Automatyczne podbicie ustawione …” ze wskazaniem dokładnego czasu ustawienia automatu. Składanie ofert poprzez opcję Twoja Oferta: Opcja Twoja oferta jest dostępna tylko dla wybranych pojazdów i umożliwia złożenie propozycji cenowej poniżej ceny wywoławczej ustalonej na aukcji. Oferty złożone w tym trybie są rozpatrywane wyłącznie, gdy pojazd nie został zalicytowany.

Co to jest cena wywoławcza, cena minimalna?

Cena Wywoławcza oznacza ustaloną przez Dostawcę cenę, od jakiej rozpoczyna się licytacja, przy czym może się ona różnić od ceny Minimalnej. Cena Minimalna oznacza ustaloną przez Dostawcę najniższą cenę, za jaką Dostawca zgadza się sprzedać Pojazd. Osiągnięcie tej ceny w wyniku będzie stanowić podstawę zawarcia umowy sprzedaży. Cena Minimalna nie musi być podana do wiadomości Kupujących.

Nie mam klawiszy do licytacji. Dlaczego?

Jeżeli po zarejestrowaniu się nie pojawiły się klawiszy do licytacji, prosimy o sprawdzenie czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w licytacji (patrz punkt „jak przebiega rejestracja na portalu”). -Jeżeli wszystkie warunki formalne zostały spełnione, i dostali Państwo powiadomienie o otrzymaniu dostępu do aukcji, prosimy o sprawdzenie czy został zaakceptowany „Regulamin aukcji”. Jeżeli Regulamin nie został zaakceptowany, należy się wylogować, zalogować się ponownie i zaakceptować Regulamin. - Jeżeli pomimo wykonania powyższych czynności klawiszy do licytacji się nie pojawiły, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta CarPort.

Kiedy wiadomo, że wygrałem licytację?

Złożenie najwyższej oferty w licytacji sygnalizowane jest przez system komunikatem: "Twoja oferta jest najwyższa!" Komunikat: "Nie licytujesz lub Twoje podbicie nie jest najwyższe!" oznacza, że w licytację wygrywa inny użytkownik. Potwierdzeniem wygranej aukcji jest email potwierdzający złożenie najwyższej oferty przesłany przez pracownika CarPort po zakończeniu się aukcji. Uwaga! Złożenie najwyższej Oferty nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w przypadku akceptacji Oferty przez Dostawcę. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową.

W jakiej formie płacę za pojazd?

Dokonanie płatności za zakupione pojazdy na podstawie ustaleń między Sprzedającym a Kupującym. Zalecana forma płatności to GOTÓWKA przy odbiorze pojazdu.

Jak wygląda odbiór pojazdu?

Odbiór pojazdu jest możliwy po zaksięgowaniu wpłaty za pojazd przez Sprzedającego. Potwierdzenie wpłaty oraz szczegóły odbioru ustalane są z pracownikiem CARPORT indywidualnie dla każdego pojazdu. Odbiór pojazdu odbywa się w lokalizacji wskazanej na aukcji. CarPort może na zlecenie kupującego wykonać odpłatna usługę transportu pojazdu do wskazanej lokalizacji.

Czy mam prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży?

W przypadku rażących niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a stanem opisanym na portalu www.uszkodzone.car-port.pl Nabywcy przysługuję możliwość zgłoszenia reklamacji. Podstawą uznania reklamacji jest wyłącznie protokół wydania Pojazdu, podpisywany w momencie wydawania Pojazdu Nabywcy i zgłoszenie reklamacji do CarPort niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu odbioru Pojazdu. Reklamacje powinny być zgłoszone do CarPort za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@car-port.pl. Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku niedojścia transakcji do skutku z winy Kupującego wynosi 5000,00 zł netto. Opłata aukcyjna od Nabywcy w przypadku braku możliwości realizacji transakcji z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy wynosi 0,00 zł netto - w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty aukcyjnej zostaje ona zwrócona nabywcy.

Co z pojazdami, które nie zostały sprzedane na aukcji? Czy będą wystawione ponownie? Czy cena zostanie obniżona?

Pojazdy, które nie zostaną sprzedane będą sprzedawane w kolejnych licytacjach. Decyzją dostawcy cena niesprzedanego pojazdu może ulec obniżeniu, pojazd niesprzedany może również zostać wycofany ze sprzedaży przez Dostawcę bez podania przyczyny .

Czy po zakończeniu aukcji można kupić pojazd bez licytacji (poza aukcją)?

Wszystkie pojazdy są sprzedawane wyłącznie w drodze licytacji internetowej. Brak jest możliwości zakupu poza aukcją.

Jakie są opłaty związane z zakupem pojazdu?

Opłata aukcyjna od Nabywcy uzależniona jest od wartości transakcji: do wartości 3000 PLN ………………………………………………..100,00 PLN NETTO od 3001 do 6000 PLN…………………………………………………250,00 PLN NETTO od 6001 do 10000 PLN ……………………………………………….350,00 PLN NETTO powyżej 10000 PLN …………………………………………………..450,00 PLN NETTO

Co oznaczają zapisy (* netto=brutto, VAT zw. z art.43 ust.1 pkt.2) oraz (* netto=brutto, VAT zwolniony §13 ust.1 pkt.5)

Dla samochodów osobowych sprzedawanych na podstawie formy sprzedaży faktura VAT zwolniony rozróżniamy dwa przypadki: zwolnienie na podstawie ustawy i oraz zwolnienie na podstawie rozporządzenia: 1. W opisie podstawy zwolnienia występuje tylko art. 43 Ustawy o podatku od towarów i usług - nazwa skrócona faktura VAT zw art. 43 ust.1 pkt. 2 Konsekwencje dla Kupującego: zwolnienie tylko z VAT zw art. 43 ust.1 pkt. 2 daje możliwość odsprzedaży na VAT marża 2. W opisie podstawy zwolnienia występuje tylko lub także §13 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. wykonania niektórych przepisów powyższej ustawy - nazwa skrócona faktura VAT zw. z §13 ust.1 pkt. 5, Konsekwencje dla Kupującego: zwolnienie tylko lub także z VAT zw. z §13 ust.1 pkt. 5 - w przypadku odsprzedaży przed upływem 6 miesięcy od zakupu konieczność sprzedaży na fakturę VAT 23% - od całej kwoty, po upływie pół roku możliwość sprzedaży na fakturę VAT zwolniony.

Z jakich usług mogą skorzystać uczestnicy aukcji na miejscu?

Na miejscu można skorzystać z szeregu usług, np.: zlecenie oceny stanu technicznego pojazdu, zlecenie dokonania drobnych napraw, wymiana akumulatora, zakup i wymiana opon, wymian płynów eksploatacyjnych, myjnia samochodowa, zlecenie transportu zakupionego pojazdu itp. Ponadto na miejscu można ubezpieczyć wylicytowany pojazd, skorzystać z oferty kredytowej lub leasingu. Carport może również pomóc w uzyskaniu atrakcyjnego finansowania zakupionego stoku samochodów oraz jego ubezpieczenia.

Czy do aktywacji konta konieczne jest przesłanie skanu dowodu osobistego?

Pełna weryfikacja danych uzytkownika jest przeprowadzana na podstawie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości: dowód osobisty lub prawo jazdy. Skan/zdjęcie dokumentu może być przekreślone i opisane, np.: "Tylko na użytek rejestracji w CAR-PORT.pl".

Kiedy mogę odebrać zakupione auto z parkingu CARPORT w Baranowie?

Oględziny i odbiory pojazdów na placu CARPORT odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

Ile się czeka na akceptację złożonej oferty?

Po zakończeniu aukcji Carport skontaktuje się z Dostawcą i zaproponuje przeprowadzenie transakcji za kwotę wskazaną w najwyższej Oferowanej Cenie Zakupu. Dostawca zobowiązany jest podjąć decyzję w ciągu 21 dni. Jeżeli Dostawca wyrazi zgodę na zaoferowaną cenę, Kupujący nabywa pojazd. O decyzji Dostawcy, Carport poinformuje Kupującego drogą e-mailową, na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym przez Kupującego, najpóźniej 1 dzień roboczy po otrzymaniu decyzji od Dostawcy. W przypadku niepodjęcia przez Dostawcę decyzji co do zawarcia transakcji w terminie dwudziestu jeden dni, Carport poinformuje o tym Kupującego drogą e-mailową. Po otrzymaniu powyższej informacji Kupujący przestaje być związany swoją ofertą kupna, a ewentualne zawarcie transakcji za kwotę wskazaną w Oferowanej Cenie Zakupu może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron – Dostawcy i Kupującego. W takiej sytuacji żadna ze Stron nie jest jednak zobligowana do zawarcia transakcji.

W jaki sposób mogę aktywować abonament?

Po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika należy wejść do zakładki OPŁATY i kliknąć „dodaj abonament”. Po wybraniu odpowiedniego abonamentu (1, 3, 6, 12 miesięcy) następuje przekierowanie na stronę Przelewy24. Należy wybrać swój Bank i dokonać szybkiej płatności on-line. W przypadku braku odpowiedniego Banku na liście systemu szybkich płatności, należy wydrukować przekaz tradycyjny (Karty i inne) i opłacić go. Taki przelew można zrealizować w dowolny, dostępny sposób, tzn. przy pomocy Internetu, WAP-u, telefonu lub manualnie. Serwis zauważy wpłatę najpóźniej w ciągu 2-ch godzin od momentu pojawienia się wpłaty.

Powered by CARPORT